නිෂ්පාදන

  • PVC Barrier tape

    පීවීසී බාධක පටිය

    බාධක අනතුරු ඇඟවීමේ පටයට ජලයට ඔරොත්තු නොදෙන, තෙතමනය-ප්‍රතිරෝධී, විඛාදන, ස්ථිතික විරෝධී යනාදියෙහි වාසි ඇත. සුළං පයිප්ප, ජල නල, තෙල් නල මාර්ග වැනි භූගත පයිප්පවල විඛාදන ආරක්ෂාව සඳහා එය සුදුසු වේ. බිම, තීරු, ගොඩනැගිලි, ගමනාගමනය සහ වෙනත් ප්‍රදේශවල අනතුරු ඇඟවීමේ සං for ා සඳහා ද්විත්ව වර්ණ පටි භාවිතා කළ හැකිය.

  • PVC barrier warning tape

    පීවීසී බාධක අනතුරු ඇඟවීමේ පටිය

    බාධක අනතුරු ඇඟවීමේ ටේප් හඳුනාගැනීමේ ටේප්, බිම් ටේප්, බිම් ටේප්, බිම් සලකුණු ටේප් යනාදිය ලෙසද හැඳින්වේ.