නිෂ්පාදන

  • Anti-UV Masking Tape

    ප්‍රති-පාරජම්බුල ආවරණ පටිය

    ආවරණ පටිය යනු ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය ලෙස ආවරණ කඩදාසි සහ පීඩන සංවේදී මැලියම් වලින් සාදන ලද රෝල් හැඩැති මැලියම් පටියකි. ඇසුරුම්කරණය, ගෘහස්ථ පින්තාරු කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි; කාර් පින්තාරු කිරීම, ඉලෙක්ට්‍රොනික් කර්මාන්තයේ ඉහළ සැරසිලි පින්තාරු කිරීම සහ සැරසිලි කිරීම, ඩයැටම් ඔයිස්, කාර්, ඉලෙක්ට්‍රොනික් නිෂ්පාදන, පටි, කාර්යාල, ඇසුරුම්, නියපොතු, සිතුවම් වැනි ආවරණ ආරක්ෂණ ඉසීම.