නිෂ්පාදන

  • Aluminum foil tape

    ඇලුමිනියම් තීරු පටිය

    නිෂ්පාදන විස්තරය ද්‍රව්‍ය ඇලුමිනියම් තීරු මැලියම් වර්ගය ඇක්‍රිලික් ද්‍රාවක වර්ණ රිදී විශේෂාංගය දීප්තිමත් රිදී, පාරජම්බුල ප්‍රතිරෝධක, ගිනි ආරක්ෂණ යනාදිය. දිග පළල රිසිකරණය කළ හැකිය. ටේප් එෆ්එස්කේ පිටුබලය ඇලුමිනියම් තීරු ඇලුමිනියම් තීරු මැලියම් ඇක්‍රිලික් ද්‍රාවක ඇක්‍රිලික් බා ...