නිෂ්පාදන

  • Hot melt Glue sticks

    උණුසුම් උණු කිරීම මැලියම් කූරු

    උණුසුම් උණුකරන මැලියම් සැරයටිය සුදු පාරාන්ධ (ශක්තිමත් වර්ගය), විෂ නොවන, ක්‍රියා කිරීමට පහසුය, අඛණ්ඩ භාවිතයේ කාබනීකරණය නොමැත. වේගවත් මැලියම්, ඉහළ ශක්තිය, වයසට යාමේ ප්‍රතිරෝධය, විෂ නොවන බව, හොඳ තාප ස්ථායිතාව සහ චිත්‍රපට දෘඩතාව යන ලක්ෂණ එහි ඇත. හැඩය සැරයටිය සහ කැටිති වේ.